fbpx

Aşure Yardımı

Aşure, dinimizde paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilir. Âşûrâ günü, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur. En az on Müslümana birer selam veya bir Müslümana on defa selâm verilir. Fakir fukarâ sevindirilir. Âşûrâ günü gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

DSF942022
Asure

Aşure Gününün Fazileti

Peygamberimiz (s.a.v.) “Her kim Âşûrâ günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ, senenin tamamında ona rızık genişliği verir.” buyurmuştur.

Tâbiîn’in büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî (r.a.) (v. 161) “Biz bunu elli sene tatbik ettik, rızık genişliğinden başka bir şey görmedik.” demiştir.

information 3

Aşure Günü, Olmuş ve Olacak Bazı Hadiseler

Muharrem ayının onuncu günü, Âşûrâ günüdür. Âşûrâ gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir.
Fakîh Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretlerinin beyanına göre Âşûrâ günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır:
  • Yerlerin ve göklerin yaratılması.
  • Hazret-i Âdem aleyhisselâm’ın tevbesinin kabul edilmesi.
  • Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm’ın Firavun’un şerrinden kurtulması ve Firavun’un helâk olması.
  • Hazret-i İbrâhim aleyhisselâm’ın dünyaya gelmesi ve Nemrud’un ateşinden kurtulması.
  • Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm’ın hastalıktan şifâ bulması.
  • Hazret-i Yûnus aleyhisselâm’ın, balığın karnından kurtulması.
  • Hazret-i Süleyman aleyhisselâm’a saltanat verilmesi.
  • Hazret-i Nûh aleyhisselâm’ın gemisinin Cûdî Dağı üzerinde durması.
  • Hazret-i Hüseyin Efendimizin (r.a.) şehit edilmesi de Âşûrâ günü olmuştur.
  • Kıyametin, Âşûrâ günü kopacağı da hadîs-i şerîfle bildirilmiştir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)