fbpx
shutterstock 15467753632
shutterstock 13533882352

Vacip Kurban Nedir?

Zilhicce ayının 10, 11, 12’nci günleri ile 11 ve 12’nci gecelerinde ibâdet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile beş nevi hayvanın [koyun, keçi, sığır, deve, manda (camus)] kesilmesidir.

shutterstock 15467753632
shutterstock 13533882352
vacip kurban

Kurbanın Hükmü Nedir?

Kurban kesmek vâcibtir. Zira hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur:
Bir kimse, kurban kesmeye kudreti olur da kurban kesmezse o kimse elbette bizim mescidimize (yani bize) yaklaşmasın.
Diğer hadis-i şerifte, “Şefâatımıza nâil olmaz.” buyurulmuştur.
Kurban ancak kurban olmaya uygun hayvanı kesmekle edâ edilir.

KURBAN REHBERİ

sheep looking right1
Kendisine fitre vâcib olacak derecede zengin olan hür ve mukim (yolcu olmayan) erkek ve kadın Müslümana kurban kesmek vâcibtir.

Kurban nisâbı (yani, kurbanın vâcib olması için bulunması icap eden malın miktarı):
Fıtır sadakası (fitre) vâcib olacak kadar malı bulunmaktır. Bu malın zekât nisâbında olduğu gibi alışveriş ile artabilecek mal olması ve üzerinden bir sene geçmesi lazım değildir. Bir kimse kurban kesmeye mahsus olan günlerin sonunda zengin olsa, derhal kurban kesmek vâcib olur. (Kâzîhân)

Kurbana mahsus olan hayvanlar; koyun, keçi, sığır, câmûs (manda) ve devedir. Koyun ve keçi bir yaşında, sığır ve câmûs iki yaşında, deve beş yaşında kurban olunur. Lâkin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa altı ayı tamam edince kurban olur. (Vahdetî) Koyun ve keçi hisse kabul etmez. Bir koyun, bir keçi bir kimse için kurban olur. Bir sığır, bir câmûs, bir deve yedi kimse için kurban olur. Yani yedi kimse müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar tek, çift veya yediden az olabilir. (Hindiyye)

1) Kurban edilecek hayvanı kurban günlerinden evvel alıp beslemek.
2) Kesilecek yere hürmet ile götürmek.
3) Becerebiliyorsa kendisi kesmek.
4) Kesemiyorsa ehil bir kimseyi vekil edip kesilirken kendisi hazır bulunmak.
Fahr-i Âlem (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Ey Fâtımâ, kalk ve kurbanın kesilmesine şâhid ol. Zira kanından ilk damlası yere düşünce işlediğin her bir günahın afv ve mağfiret olunur.