fbpx

EĞİTİM / HAFIZLIK

Hafızlık Eğitimi

Hafız, Arapçada “korumak, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz” kökünden türemiş bir sıfattır ve “koruyan, ezberleyen” demektir. Hafız da, Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen ve koruyan kişidir. Hafızlık, Kelam-ı Hüda’nın uzun ve mukaddes bir yoludur. Bir özlemin, adanmışlığın hayali…
Kelam-ı azizin kalplerde buluşması, zihinlere nakşedilmesidir. 
MicrosoftTeams image 5
fazilet kuran

Hafızlık: En Büyük Teslimiyet

Kelamın yüceliğini ruhen, bedenen ve zihnen kabul edenlerin, nefesini, sesini ve nefsini teslim etmesidir, Hafızlık.
Sözün tekrarının ötesinde derin anlamlarla hem hal olmaktır. Yüce kelamın zihinlerle buluşması, Kelam-ı kadimin amentüsüdür, Hafızlık…

Hâfız Olmanın
Dini Değeri

Hâfız Olmanın Dini Değeri

Hafızlar, İslam dünyasında gerçekten özel bir yere sahip olan insanlardır. Bir hafız, Kuran-ı Kerim’i ezbere okuyabilen ve bu ezberini güzel bir şekilde koruyabilen bir kişidir. Hafızlar, Kuran’ın korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak için önemli bir rol üstlenirler.

Kuran’ı Ezberlerler: Hafızlar, Kuran’ın her kelimesini Arapça olarak ezberlerler. 

Kuran’ı Korurlar: Kuran’ı ezberledikten sonra, hatalar olmadan ve tamamen doğru bir şekilde korurlar. Bu, Kuran’ın özgünlüğünün ve doğruluğunun korunmasına yardımcı olur.

Eğitim Verirler: Hafızlar, hafızlık kurslarında veya medreselerde Kuran eğitimi vererek yeni nesillere Kuran’ı öğretirler.

Hâfız olmak, gerçekten büyük bir özveri ve çaba gerektiren özel bir yolculuktur. Kuran-ı Kerim’in tamamını veya önemli bir kısmını ezberlemek ve bunu hatasız bir şekilde koruyabilmek, kolay bir iş değildir.

Hâfız olmak sadece güçlü bir hafızaya sahip olmayı gerektirmez, aynı zamanda uzun vadeli bir özveri ve kararlılık gerektirir. Kuran’ın orijinal Arapça metnini hatasız bir şekilde ezberlemek, büyük bir sorumluluk taşır.

Bu Asya Pasifikli genç kardeşlerimiz küçük yaşlarda bu güzide eğitime başlayıp Yüce Kur’an-ı Kerim’in her sayfasını eksiksiz bir şekilde ezberliyorlar ve sizlerin destekleriyle yaklaşık bir sene içerisinde Hâfız oluyorlar. 

Hâfız sponsoru olup bir hafıza 6 ay destek olmak 8.000 ₺, 12 ay destek olmak 16.000 ₺’ dir.